Lokale tjenester

Styr varme og lys fra din iPhone

Presterud Elektro AS kan mye om energieffektivisering og sparing av strøm. Det finnes en rekke med smarte komponenter som hjelper deg med å spare strøm til lys og varme uten at det går ut over komforten. Det er veldig ofte det er en liten investering som skal til med kort tilbakebetalingstid.

OPPUSSING, REHABILITERING OG NYBYGG

Vi utfører det meste innen oppussing, rehabilitering og nybygg for privat markedet og har bred erfaring innen service i vårt fag. Vi har også bred erfaring innen nye boliger og hjelper deg gjerne med planlegging og løsninger med dette.

Vi utfører også service og rehabilitering for bedrifter og offentlige bygg. Vårt dekningsområde er hovedsakelig Akershus, Østfold og Oslo.

TERMOFOTOGRAFERING

Presterud Elektro AS er godkjent av Nemko for elektrotermografi i h.h.t. NEK 405.1.
Termofotografering er en berøringsfri måling av temperatur. Til dette benyttes et termografikamera som gir oss bilder der temperaturene vises i forskjellige farger. Disse bildene, sammen med informasjon om omgivelsene og objektet vi tar bilde av, vil gi oss svar på om noe er normalt eller unormalt. Dette gjør termografering til ett godt hjelpemiddel for å avdekke feil, i for eksempel sikringsskap, før feilen utvikler seg og forårsaker skader på mennesker, brann eller driftsstans.

Termofotografering kan brukes til utallige områder. Noe av dette kan være: Feil i elektriske anlegg eller komponenter, lokalisering av varmekabler, overvåking av prosesser og måling av trekk/kuldebroer i bygninger. I tillegg benyttes termofotografering innen fysioterapi og av veterinærer.

Ta kontakt for mer info og priser.

INTERNKONTROLLER

Presterud Elektro AS utfører Internkontroll Elektro for din bedrift i h.h.t. Internkontrollforskriften. Internkontroll Elektro innebærer en avtaleinngåelse mellom deg som kunde og oss, kontroll av ditt elektriske anlegg, sluttrapport med avviksliste og oppfølging av dette fremover så lenge avtalen er gyldig.

Hvor ofte vi bør kontrollerer ditt el-anlegg er avhengig av bruken av anlegget og avgjøres etter en risikovurdering vi foretar sammen. Som oftest er dette hvert 2. el. 3. år. I tillegg skal du utføre en egenkontroll hvert år etter et skjema du får av oss.

Vi benytter et web-basert program hvor vi legger inn internkontrollen din. Dette er selvfølgelig passord-beskyttet og du kan få lesetilgang til dine avtaler, skjemaer og rapporter om du ønsker å følge opp dette. I tillegg kan vi legge inn FDV- og HMS-dokumenter som gjelder elektro for din bedrift.

Ta kontakt for mer info og priser.

EL-KONTROLLER

Presterud Elektro AS utfører El-kontroller av boliger og landbruk for bl.a. Gjensidige, Sparebank1 og Eika.
Disse kontrollene gir gjerne rabatter på dine forsikringer og fokuserer på el- og brann-sikkerhet. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap angående gjeldende regler.
Vi utfører også el-kontroller i forbindelse med kjøp/salg av bolig.

Ta kontakt for mer info og priser.

BOLIGMAPPA.NO

Vi har nå knyttet våre systemer opp mot boligmappa.no og sender all dokumentasjon på utført arbeid i direkte til din boligmappe.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Kontakt oss!

Kontakt oss

Sertifikater

Samarbeidspartnere